Annals of Marketing Management & Economics (AMME) jest recenzowanym czasopismem naukowym.

Zamierzeniem twórców AMME jest umożliwienie wymiany informacji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pismo koncentruje się na tematyce ekonomii, marketingu, zarządzania oraz finansów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

W czasopiśmie publikowane są wyniki bieżących analiz i badań naukowych, a także wnioski mogące stanowić podstawę przyszłych badań.

Celem AMME jest połączenie, w międzynarodowej perspektywie, ekonomicznych i marketingowych elementów różnych dziedzin naukowych. Szczegółowa tematyka czasopisma odnosi się do:

  • zachowań konsumentów i trendów konsumpcyjnych,
  • konkurencyjności,
  • rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej,
  • kapitału społecznego,
  • finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw,
  • gospodarki turystycznej,
  • innowacyjności,
  • marketingu i zarządzania.