Redaktor naczelna

Joanna Szwacka-Mokrzycka, dr hab. prof. SGGW

 

Zastępca Redaktor naczelnej

Iwona Pomianek, dr inż.

 

Redaktorzy tematyczni

ekonomia rynku pracy – Nina Drejerska, dr;

ekonomika handlu i usług – Halina Powęska, dr hab.;

finanse – Agnieszka Parlińska, dr inż.;

kapitał społeczny – Izabela Grabowska, dr; Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, dr inż.;

konkurencyjność – Ewa Bąk-Filipek, dr inż.; Julia Galchynskaya, PhD;

marketing i  innowacyjność – Marzena Lemanowicz, dr inż.; Grażyna Rembielak, dr;

rozwój lokalny i regionalny – Iwona Pomianek, dr; Joanna Rakowska, dr;

rozwój obszarów wiejskich – Agnieszka Biernat-Jarka, dr inż.; dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM

turystyka – Marzena Kacprzak, dr inż.; Halina Makała, dr inż.;

zachowania konsumenckie – Anna Jasiulewicz, dr; Hildegard Liebl, MSc;

 

redaktor statystyczny – Mariola Chrzanowska, dr

redaktor językowy – James W. Dunn, prof.

 

Redakcja – Sekretariat

Olga Podlińska, mgr