Procedura recenzowania artykułów naukowych
w Annals of Marketing Management and Economics (AMME)

 1. W Annals of Marketing Management and Economics publikowane są oryginalne prace naukowe, odpowiadające profilowi czasopisma.
 2. Artykuły podlegają wstępnej ocenie redaktora naczelnego oraz odpowiedniego redaktora tematycznego.
 3. Do recenzji kierowane są wyłącznie te artykuły, które są zgodne z profilem czasopisma i które spełniają wymogi merytoryczne.
 4. Artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki Autora.
 5. W procesie recenzowania obowiązuje zasada „double-blind review” – tożsamości autorów oraz recenzentów nie są im wzajemnie ujawniane.
 6. Recenzje mają formę pisemną i sporządzane są na przyjętym formularzu, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Recenzje podpisane przez recenzentów są przechowywane w archiwum redakcji.
 7. W przypadku otrzymania dwóch recenzji negatywnych – artykuł zostaje odrzucony.
 8. W przypadku uzyskania dwóch skrajnych recenzji – powoływany jest trzeci recenzent, dokonujący rozstrzygającej oceny.
 9. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane, a lista recenzentów jest publikowana raz w roku (w ostatnim numerze roku oraz na stronie internetowej czasopisma).

Formularz recenzji (Word) – download

Formularz zgłoszenia nowego recenzenta (Word) – download

Recenzenci w 2018 r.

 • dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa
 • dr Małgorzata Bogusz
 • dr Michał Borowy
 • dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM
 • dr Piotr Cymanow
 • dr Piotr Gołasa
 • dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
 • dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz
 • dr Alfreda Kamińska
 • dr Krzysztof Kandefer
 • dr Barbara Kiełbasa
 • dr Oksana Kiforenko
 • dr Ktut S. Mangani
 • prof. dr hab. Eugeniusz Michalski
 • dr Robert Nowacki
 • dr Adam Pawlewicz
 • dr Tomasz Pawlonka
 • dr Aleksandra Płonka
 • dr Jacek Puchała
 • dr Michał Roman
 • dr Łukasz Satoła
 • dr Izabela Sowa
 • dr Dariusz Strzębicki
 • dr hab. Piotr Sulewski
 • dr Monika Szafrańska
 • dr Dawid Szostek
 • dr Wojciech Truszkowski
 • prof. dr. Tetyana Vasilyeva
 • dr Marek Zieliński
 • dr Jolanta Zrałek
 • dr Ireneusz Żuchowski

Recenzenci w 2017 r.

 • Mayis Azizov
 • Jadwiga Biegańska
 • Wioletta Bieńkowska-Gołasa
 • Michał Borowy
 • Piotr Bórawski
 • Magdalena Cyrek
 • Piotr Cyrek
 • Mariantonietta Fiore
 • Piotr Gołasa
 • Hanna Górska-Warsewicz
 • Wojciech Grzegorczyk
 • Mariola Grzybowska-Brzezińska
 • Marzena Hajduk-Stelmachowicz
 • Ewa Jaska
 • Sławomir Kalinowski
 • Alfreda Kamińska
 • Krzysztof Kandefer
 • Ryszard Kata
 • Oksana Kiforenko
 • Sylwester Kozak
 • Agnieszka Król
 • Marzena Lemanowicz
 • Dagmar Lesakova
 • Nika Maglaperidze
 • Uliana Marchuk
 • Renata Matysik-Pejas
 • William Meyers
 • Eugeniusz Michalski
 • Robert Nowacki
 • Irena Ozimek
 • Adam Pawlewicz
 • Krzysztof Pierścieniak
 • Małgorzata Pink
 • Joanna Rakowska
 • Edyta Rudawska
 • Łukasz Satoła
 • Ana Stranjančević
 • Dariusz Strzębicki
 • Monika Szafrańska
 • Dawid Szostek
 • Barbara Szymoniuk
 • Wojciech Truszkowski
 • Dean Učkar
 • Gunay Verdiyeva
 • Zygmunt Waśkowski
 • Marek Zieliński
 • Jolanta Zrałek
 • Magdalena Zwolińska-Ligaj
 • Ireneusz Żuchowski
 • Pavel Žufan
 • Jan Žukovskis

Recenzenci w 2016 r.

 • prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
 • prof. Dagmar Lesakova
 • prof. Nika Maglaperidze
 • prof. Wiliam Meyers
 • prof. dr hab. Janina Sawicka
 • dr hab. Piotr Bórawski
 • dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
 • dr hab. Kalinowski Sławomir
 • dr hab. Edyta Rudawska prof. US
 • dr hab. Sylwester Kozak
 • dr hab. Renata Marks-Bielska prof. UWM
 • dr hab. Stefańska Magdalena
 • prof. assoc. dr Jan Žukovskis
 • dr Ewa Bąk-Filipek
 • dr Agnieszka Biernat-Jarka
 • dr Mariusz Chądrzyński
 • dr Magdalena Cyrek
 • dr Piotr Cyrek
 • dr Nina Drejerska
 • dr Aleksandra Górecka
 • dr Joanna Guść
 • dr Marzena Kacprzak
 • dr Krzysztof Kandefer
 • dr Katarzyna Karbowiak
 • PhD Oksana Kiforenko
 • dr Agnieszka Król
 • dr Marzena Lemanowicz
 • dr Anna Milewska
 • dr Mariusz Nyk
 • dr Anna Parzonko
 • dr Halina Powęska
 • dr Joanna Rakowska
 • dr Łukasz Satoła
 • dr Tomasz Rokicki
 • dr Anna Świrska
 • dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
 • dr Magdalena Zwolińska-Ligaj

 

Recenzenci w 2015 r.

 • prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Roman Kisiel
 • prof. Dagmar Lesakova
 • prof. Wiliam Meyers
 • dr hab. Piotr Bórawski
 • dr hab. Jarosław Gołębiewski prof. SGGW
 • dr hab. Edyta Rudawska, prof. US
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
 • dr Ewa Bąk-Filipek
 • dr Piotr Cyrek
 • dr Nina Drejerska
 • dr Marzena Kacprzak
 • dr Marzena Lemanowicz
 • dr Halina Powęska
 • dr Joanna Rakowska
 • dr Łukasz Satoła
 • MSc Hildegard Liebl