Piotr Bórawski, dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
Anatolii Dibrova
, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraina)
Jarosław Gołębiewski, Prof. SGGW dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
Wojciech Grzegorczyk, Prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki (Polska)
Dagmar Lesakova, Professor, University of Economics in Bratislava (Słowacja)
Nika Maglaperidze, Professor, School of Arts and Sciences (Gruzja)
William Meyers, Professor, University of Missouri (Stany Zjednoczone)
Irena Ozimek, Prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
Martin Pelikan, Professor, Czech University of Life Sciences (Czechy)
Wojciech Pizło, Prof. SGGW dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
Joanna Szwacka-Mokrzycka, Prof. SGGW dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
Andrzej Piotr Wiatrak, Prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski (Polska)
Pavel Žufan, Assoc. Professor, Mendel University in Brno (Czechy)
Jan Žukovskis, Assoc. Professor, Aleksandras Stulginskis University (Litwa)