Annals of Marketing Management & Economics
ISSN 2449-7479, eISSN 2543-8840

Zapraszamy do przesyłania prac autorskich i wieloautorskich do publikacji w roku  2019!
O zakwalifikowaniu do poszczególnych numerów decyduje kolejność nadesłania prac i oceny z recenzji.

Annals of Marketing Management & Economics funkcjonuje od 2015 r. 


Informacja o indeksowaniu AMME w bazach czasopism naukowych –
KLIKNIJ