Annals of Marketing Management & Economics
ISSN 2449-7479, eISSN 2543-8840

Zapraszamy do przesyłania prac autorskich i wieloautorskich do publikacji w roku 2018 i 2019!
O zakwalifikowaniu do poszczególnych numerów decyduje kolejność nadesłania prac i oceny z recenzji.

Annals of Marketing Management & Economics funkcjonuje od 2015 r. i jako nowe czasopismo nie znajduje się na listach MNiSW, zostanie poddane ocenie MNiSW w 2018 r.


Informacja o indeksowaniu AMME w bazach czasopism naukowych –
KLIKNIJ